Nils är en utvecklare och systemarkitekt med bred erfarenhet. Nils har arbetat i alla faser, förstudie, analys och kravhantering, implementation och dokumentation samt förvaltning.

Nils fokusområden är generiska datamodeller och plattformslösningar. Han har främst arbetat i kulturmiljösektorn samt med dokumenthantering men har erfarenhet från flera områden: telekom, verktygsutveckling, kravanalys, testledning.

Han ägnar fritiden åt familjen, fotograferar, tränar capoeira och har ett starkt intresse för kultur och astronomi.

Läs mer...

Per är en systemarkitekt, mentor och utvecklare, specialiserad på agila metoder, Java och öppen
programvara för internettjänster.

Att sätta användaren i centrum är Pers devis. Han är van vid korta iterationscykler och tidig leverans till kund med affärsnytta i varje steg. Han arbetar gärna testdrivet och tillsammans i grupp med andra människor som fokuserar på slutresultatet. Per är certifierad Scrum Master.

Stora intressen utöver arbetet är familjen, schack och löpträning.

Läs mer...

Christer är en systemutvecklare och -arkitekt, som huvudsakligen
arbetar med Javabaserade ramverk.

Christer har ett stort engagemang i utvecklingsprojekten, och vill maximera verksamhetsnytta och minimera tidsåtgång. Som stöd för detta använder han gärna agila metoder som Scrum och Extreme programming (XP).

Fritiden ägnas åt familjen med tre barn och två katter, samt huset i Huddinge. Stora intressen är film, fotografering och systemutveckling.

Läs mer...

Stefan är en erfaren systemutvecklare, specialiserad på Java och öppen programvara för
webbtillämpningar.

Stefan har mångårig erfarenhet av agil utveckling främst i Scrum liksom erfarenhet av testdriven utveckling. Vidare är Stefan en mycket självgående och omtyckt konsult.

Stefan tycker om att lära sig nya tekniker och
utvecklingsmetodiker och ägnar fritiden åt familjen och att fotografera.

Läs mer...

Jan-Erik är en mycket engagerad problemlösare med väl utvecklad förmåga att skapa
fungerande och långsiktiga lösningar.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna spänner över hela utvecklingskedjan inom
områdena arkitektur, design, implementation och test. Att medverka i samtliga steg
ger kontinuitet och en ökad förståelse vilket leder till ett effektivare arbetssätt. Jan-Erik är certifierad Scrum Master.

Vid sidan om arbetet uppskattas natur- och kulturupplevelser, fysisk träning, trädgården och inte minst umgänge med familj och goda vänner.

Läs mer...

Hans är sedan grundandet år 2006 VD för konsultföretaget Altrusoft AB. Att bygga upp
ett företag med fokus på etik och öppen källkod är en stimulerande utmaning som
mycket tack vare Hans stora intresse även kombineras med praktisk teknikutveckling.

I sina uppdrag arbetar Hans framför allt med arkitektur, objektorienterad design och
utveckling. Men även modellering, konceptutveckling, projektledning och även det personliga intresset Linux systemadministration får gärna ingå i arbetsuppgifterna.

Fritiden ägnas åt familj och vänner, träning, musik, filosofi, förtroendeuppdrag, Linux och huset på Ingarö.

Läs mer...

Vill du jobba på Altrusoft?

Jan-Erik Blomqvist

Jan-Erik Blomqvist är personalansvarig på Altrusoft. Tveka inte att kontakta honom om du ät nyfiken på vad vårt sätt att tänka och arbeta skulle kunna ge dig konkret i form av arbetsglädje och personlig utveckling!

Läs mer...