verktyg

En bra affärsidé behöver IT-stöd i tid

Det är lätt att misslyckas utan de rätta verktygen

Allt fler verksamheter digitaliseras och en effektiv och smidig digitalisering kan vara skillnaden mellan att vinna eller försvinna.

Problemet är att fallgroparna är många, det kan vara frestande att skjuta på kostbara IT investeringar. Frågan är om det är en klok strategi? Och måste bra IT-stöd vara dyrt? Altrusoft har ett unikt erbjudande för företag med en ny affärsidé.

Det finns många produkter på marknaden som kan underlätta för effektivisering och rationalisering. Men hur väl fungera det att köpa standardsystem om målet är differentiering?

Altrusoft tar vid där standardsystemen slutar – som utvecklingspartner och/eller mentor.

Vi använder främst öppna programvarukomponenter och öppna standarder. Inte bara för att spara kostnader utan även för att de håller hög kvalitet och gör det lättare att anpassas lösningen så att den stödjer verksamheten utan kompromisser.

Leverantörer av standardkomponenter erbjuder som regel också anpassningar av sina produkter. I dessa sammanhang kan de vara värt att överväga frågor som

  • Hur ser den totala kostnadsbilden ut?
  • Blir man låst till en leverantör?
  • Kan man byta system eller lägga till komponenter från andra leverantörer?
  • Hur tillgänglig är företagets information egentligen? Vem äger den och hur lagras den?

Med Altrusoft som utvecklingspartner garanterar vi

  • Låga totalkostnader – vi tar bara betalt för utfört arbete som du är helt nöjd med och inga licenskostnader tillkommer
  • Leverantörsoberoende – vi hjälper dig att konkurrensutsätta och ersätta oss själva eller ta över utveckling och förvaltning i egen regi om det skulle vara önskvärt
  • Flexibla och anpassningsbara lösningar – lösningen består av marknadens bästa öppna komponenter och öppna gränssnitt unikt anpassade till dina behov
  • Kontroll över den egna informationen – data lagras i öppna format och är lätt att hämta ut och konvertera efter behov

För att konkretisera vad vi kan göra i det enskilda fallet erbjuder vi kostnadsfri rådgivning

För nystartade företag med verksamhet som faller inom ramen för Altrusofts värdegrund har vi dessutom ett unikt erbjuder som innebär lägsta möjliga kostnad i den kritiska uppstartsfasen.

Vill du träffa oss för ett förutsättningslöst samtal?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Jag heter (obligatoriskt):

Min epost (obligatorisk):

Mitt telefonnummer:

Jag har också följande fundering:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *