u_hallon

Vår vision

IT, öppenhet och omtanke

Altrusoft använder IT för att förbättra samhället, miljön och livet för den enskilda människan.

Vi anser också att det sätt vi gör det på är mycket viktigt. Därför blir värdegrund, kompetens och sättet att arbeta så viktiga.

Läs mer...

kaernvaerden

Kärnvärden

Altrusofts kärnvärden sammanfattas av nyckelorden

  • Öppenhet,
  • Ömsesidighet,
  • Engagemang och
  • Nytta i varje steg.

Läs mer...

laangsiktighet

Långsiktighet först

Vi vill vara stolta över det vi gör

Genom våra praktiska handlingar vill vi vara ett gott föredöme och på så sätt stimulera vår omgivning till både ömsesidighet och öppenhet.

Läs mer...

etik

Etisk leverantör

Både vad och hur är viktigt

Altrusoft är ett etiskt och socialt engagerat företag.

Vi har valt att använda teknik för ett gott syfte. Vi står obundna och vi har tydliga och väl genomtänkta etiska riktlinjer som vi tillämpar i vårt dagliga arbete.

Läs mer...

oeppna_loesningar

Öppna lösningar

Ett vinnande koncept i längden

Altrusoft utvecklar effektiva IT-lösningar baserade på öppen källkod och öppna standarder. Vi tar enbart betalt för det arbete vi utför och aldrig för t ex licenser.

Vi är övertygade om att öppna lösningar med optimal kundnytta till lägsta kostnad frigör de resurser och bygger de incitament som driver utvecklingen vidare, vilket skapar grogrunden för både våra långsiktiga kundrelationer och en god avkastning.

Vi ser gärna att resultatet blir fritt tillgängligt att brukas, vidareutvecklas och förbättras av dem som vill. Många av de allra bästa IT-lösningarna i världen idag är redan öppna och vi ser bara vinnare i att bidra till denna utveckling.