Kategori: Aktuellt

Flyktingkrisen ger oss anledning att börja tänka utanför boxen!

Öppen programvaruutveckling inspirerar till lösning

Redan 2007 utvecklade Altrusoft ett förslag för att underlätta integrationen av nyanlända där vi använde vårt kunnande inom öppen programvaruutveckling som en källa till idéer och inspiration.

Kan modellen för öppen programvaruutveckling skapa nya jobb och underlätta integration?

Ja, säger vi, bland annat därför att vi anser grundförutsättningarna finns.

Nu har vi 2016 och vårt förslag är aktuellare än någonsin.

Vårt förslag är i det närmaste utan kostnader för samhället. Det tar i anspråk resurser som uppenbart inte (ännu) värderas på arbetsmarknaden. Det genererar oavsett utfall praktik, erfarenheter och gångbara meriter för arbetslösa.

Kanske kan och vill just du vara med och bidra?

Läs mer…