Författare: admin

Flyktingkrisen ger oss anledning att börja tänka utanför boxen!

Öppen programvaruutveckling inspirerar till lösning

Redan 2007 utvecklade Altrusoft ett förslag för att underlätta integrationen av nyanlända där vi använde vårt kunnande inom öppen programvaruutveckling som en källa till idéer och inspiration.

Kan modellen för öppen programvaruutveckling skapa nya jobb och underlätta integration?

Ja, säger vi, bland annat därför att vi anser grundförutsättningarna finns.

Nu har vi 2016 och vårt förslag är aktuellare än någonsin.

Vårt förslag är i det närmaste utan kostnader för samhället. Det tar i anspråk resurser som uppenbart inte (ännu) värderas på arbetsmarknaden. Det genererar oavsett utfall praktik, erfarenheter och gångbara meriter för arbetslösa.

Kanske kan och vill just du vara med och bidra?

Läs mer…

verktyg

En bra affärsidé behöver IT-stöd i tid

Det är lätt att misslyckas utan de rätta verktygen

Allt fler verksamheter digitaliseras och en effektiv och smidig digitalisering kan vara skillnaden mellan att vinna eller försvinna.

Problemet är att fallgroparna är många, det kan vara frestande att skjuta på kostbara IT investeringar. Frågan är om det är en klok strategi? Och måste bra IT-stöd vara dyrt? Altrusoft har ett unikt erbjudande för företag med en ny affärsidé.

Läs mer…

moejligheter

Du ser möjligheterna

Vi utvecklar IT-stödet som lyfter din verksamhet

Altrusoft är ett personalägt IT-företag med etisk profil och fokus på öppna programvaror och standarder. Vi vill utveckla lösningar för dig som försöker göra världen lite bättre. Samarbete i nätverk och öppna lösningar ger oss de kraftfulla redskapen vi behöver för att undvika inlåsning, missnöje och överpriser.

Läs mer…