Att arbeta på Altrusoft

Som medarbetare på Altrusoft får du både tid att utveckla dig själv, ditt teknikintresse och dina goda idéer. Ditt engagemang och din medverkan som anställd är viktiga för att vi skall utvecklas som företag.

Arbetsglädje framför kortsiktig vinst

Att prioritera kortsiktig lönsamhet håller inte i längden. Om vi inte utvecklas som konsulter urholkas värdet i företaget.

Därför är det aldrig något snack hos oss – det uppdrag vi prioriterar för dig som medarbetare är det som du upplever som mest utvecklande!

Medarbetare och medinflytande

Ett grundläggande syfte med Altrusoft är att samla kompetenta och duktiga människor inom samma företag. Vi tycker det är viktigt att man har roligt och trivs med sina arbetsuppgifter, samtidigt ska man känna att man vidareutvecklar sig själv och sitt tekniska kunnande.

Att jobba på Altrusoft är att ta ansvar, för både vårt kundåtagande och det företag vi verkar genom. Det är något vi hjälps åt med och just därför är det en självklarhet att du som anställd ska erbjudas medinflytande. Vi är övertygade om att du på så sätt påverkar vår väg framåt med större engagemang. Det handlar om att vi i det dagliga stöttar varandra, engagera oss, tar initiativ och dela med oss av vårt kunnande och våra idéer för att få tillbaka så mycket mer.

Medarbetarna äger Altrusoft och inom företaget finns det en stor öppenhet i kommunikationen. Vi bestämmer grundläggande inriktning och fattar viktiga beslut gemensamt.

Etisk värdegrund

För att vi gemensamt ska kunna nå våra uppsatta mål är det viktigt att du delar grundpelarna i vår värdegrund och att du tilltalas av företagets profil. Eftersom vi i våra åtaganden hämtar såväl inspiration som riktlinjer från etiska ställningstaganden ser vi att du aktivt deltar i denna öppna varaktigt pågående tanke- och handlingsprocess.

Vi försöker medvetet värna om vidsynthet och öppenhet i samhällsfrågor men givetvis är vi opolitiska och obundna. Ju större spännvidd desto fler möjligheter kan förverkligas.

Öppen källkod

Öppen källkod handlar om att samverka och att bidra. Andra utvecklares bidrag ger oss förutom problemlösningar både energi och idéer till att utveckla vårt eget erbjudande. Självfallet ger vi tillbaka när vi kan, som en del av detta kretslopp. Vi bidrar till öppen källkodsutveckling inom olika s k communities och vi samverkar gärna med andra för att bidra till utveckling av tjänster eller produkter som är alla i samhället till gagn, t.ex inom skola, sjukvård eller miljö.

Teknikintresse

Givetvis har du, som vi, ett stort teknikintresse och en gedigen kompetens. Vi arbetar huvudsakligen agilt i Java och Python och som regel i Linuxmiljö.

Främst vill vi att du både ser och blir stimulerad av de möjligheter som tekniken kan åstadkomma.Nyfiken?

Känner du att du delar våra värderingar?
Vill du arbeta med öppen programvara i spännande projekt?
Vad kan ett jobb på Altrusoft ge dig i form av arbetsglädje och personlig utveckling?

Tveka inte att kontakta VD Ola Öhlund om du är nyfiken på att jobba hos oss.
Du når Ola på telefon +46 703 50 14 02.
Du kan även fylla i formuläret nedan.

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Jag heter (obligatorisk):

Min epost (obligatorisk):

Mitt telefonnummer:

Övriga synpunkter